דן עדי | עורך דין קניין רוחני ופטנטים בצפון | זכויות יוצרים

זכויות יוצרים ©

זכויות יוצרים מגנות על ביטוי מקורי של רעיונות, ולא על הרעיונות עצמם.

זכויות היוצרים מתקיימות בכל מקרה, ומגנות על יצירות מקוריות של אומנות, ספרות, מוזיקה, סרטים הפקות ותוכנות מחשב.

כדאי להשתמש בהודעה על קיום זכויות יוצרים:

 © 2011  אבג בע"מ, כל הזכויות שמורות.


הודעה על קיום זכויות יוצרים מודיעה על בעלות ביצירה לגביה נכתבה ההודעה ויכולה לשמש כהרתעה בפני מפרים פוטנציאלים. יחד עם זאת, חשוב לציין כי ההודעה אינה תנאי מקדים לקיום זכויות היוצרים, אשר מתקיימות בכל מקרה.


זכויות יוצרים מגינות על דרך ביטויו של רעיון למשך כל חיי היוצר ולשבעים שנים נוספות.

משרדנו מתמחה בהענקת ייעוץ משפטי במקרי הפרת זכויות יוצרים לרבות הפרה המתקיימת בתכני אתרי אינטרנט, בעיצובים, בפרסומים מקצועיים בכל סוגי המדיה, בתחומי האמנות והספרות ועוד. הייעוץ המשפטי מתרחב עד להגשת תביעות הפרה לבתי המשפט המחוזיים. משרדנו מתגאה באחוזי ההצלחה המרשימים שיש לו בעשרות תיקים מסוגים אלו, דרך תביעות של לקוחות מעצבים, חברות הייטק, יזמים, מפיקים ועוד.

 

 
   

כל הזכויות שמורות TM law-ip.co.il  עו"ד דן עדי 2011ׂ ©